سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سلطانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد نقره اي (۱۳۹۸)
  ۲ -  روياي سهراب (۱۳۹۷)
  ۳ -  سراسر شب (۱۳۹۶)
  ۴ -  اشباح (۱۳۹۲)
  ۵ -  چ (۱۳۹۲)
  ۶ -  ملكه (۱۳۹۰)
  ۷ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۸ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.