سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يداله فهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرار مرگبار (۱۳۷۴)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۳ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۴ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۷ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۸ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۹ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.