سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد قاری زاده

  تاريخ و محل تولد
دهم ارديبهشت ماه سال 1328
تهران

 زندگينامه  

مجيد قاري زاده متولد 1328 تهران است. وي فعاليت هنري را با عكاسي فيلم و عكاسي صنعتي آغاز كرد. او سينما را سال 1353 با عضويت در سينماي آزاد تهران و ساخت فيلم 8 م.م «مكث» تجربه كرد. انتها- سياهي لشگر (با بازي گلچهره سجاده و بيژن امكانيان)- مسجد كبود و ارگ تبريز- بايرام از ديگر ساخته هاي وي در حوزه فيلم كوتاه است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / نويسنده (۹) / تهيه كننده (۶) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۲) / عكس (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۲) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۱) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۳ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۴ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۵ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۶ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۷ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۸ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۹ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۳ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۴ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۵ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۶ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۷ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۸ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۹ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۳ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۴ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۵ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۶ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرونده (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۲ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن امروز (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   عكس   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   عنوان بندي   تيتراژ   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.