سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبداله محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲۹) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / خدمات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲۹)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۳ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۴ -  شمسي پهلوان (۱۳۴۵)
  ۵ -  قهرمان دهكده (۱۳۴۵)
  ۶ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۷ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۸ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۹ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۱۰ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۱۳ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۱۴ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  عمو نوروز (۱۳۴۰)
  ۱۶ -  اول هيكل (۱۳۳۹)
  ۱۷ -  ستارگان مي درخشند (۱۳۳۹)
  ۱۸ -  كي به كيه؟ (۱۳۳۹)
  ۱۹ -  آقا جني شده (۱۳۳۸)
  ۲۰ -  آقاي اسكناس (۱۳۳۷)
  ۲۱ -  مادموازل خاله (۱۳۳۶)
  ۲۲ -  خانه شياطين (۱۳۳۴)
  ۲۳ -  قيام پيشه وري (۱۳۳۳)
  ۲۴ -  كينه (۱۳۳۳)
  ۲۵ -  محكوم به ازدواج (۱۳۳۳)
  ۲۶ -  حاكم يك روزه (۱۳۳۱)
  ۲۷ -  زنده باد خاله (۱۳۳۱)
  ۲۸ -  عمر دوباره (۱۳۳۱)
  ۲۹ -  دستكش سفيد (۱۳۳۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(