سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز صبری

 زندگينامه  

پرويز صبري متولد 1329 تبريز، فارغ التحصيل مكانيك از دانشگاه شيراز است. وي فعاليت سينمايي را سال 1360 از سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي جنبي او ميتوان به سرودن شعر براي كودك و نوجوان اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / نويسنده (۶) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / شعر (۴) / خوشنويسي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ننه نقلي (۱۳۹۰)
  ۲ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۳ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۴ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۵ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ننه نقلي (۱۳۹۰)
  ۲ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۳ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۴ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۵ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۶ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عيالوار (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ننه نقلي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. شعر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۳ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۴ -  مسافر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   شعر   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خواستگاري (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.