سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی خرم

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۴) / افكت (۱) / صدابرداري استوديو (۱) / لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رانده شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مشت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.