سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد حاجی ميری

 زندگينامه  

سعيد حاجي ميري متولد 1341 قزوين، فارغ التحصيل سينما از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر است. وي فعاليت هنري را سال 1357 با عضويت در گروه فيلم و عكس سازمان دانشجويان «سلمان» آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي وي ميتوان به عضويت در هيأت بازبيني فيلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مديريت در مؤسسه سينمايي «سبحان فيلم» اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۵) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مشاور فيلمنامه (۴) / تهيه كننده (۹) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۳) / پرداخت نهايي (۱) / تدوين (۶) / طراح صحنه (۲) / تيتراژ (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۳ -  توهم (۱۳۶۴)
  ۴ -  آواي غيب (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۲ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۳ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۴ -  توهم (۱۳۶۴)
  ۵ -  آواي غيب (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۳ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)
  ۴ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۳ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۴ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)
  ۵ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۶ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۷ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۸ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۹ -  توهم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)
  ۲ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۳ -  عبور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)
  ۳ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۴ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۵ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۶ -  توهم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۲ -  توهم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   تيتراژ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.