سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وحيد نيكخواه آزاد

 زندگينامه  

وحيد نيكخواه آزاد متولد 1335 تهران است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / نويسنده (۳) / طرح اوليه داستان از (۵) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱۰) / مجري طرح (۴) / مدير توليد (۶) / تدوين (۲) / دستيار چهره پرداز (۱) / شعر (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر از (۳) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۲ -  فرزند خوانده (۱۳۹۰)
  ۳ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)
  ۴ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)
  ۵ -  علي و دني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۲ -  فرزند خوانده (۱۳۹۰)
  ۳ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۲ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۳ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۴ -  سكوت (۱۳۶۹)
  ۵ -  خانه در انتظار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يك كيلو و بيست و يك گرم (۱۳۹۵)
  ۲ -  گنجشكك اشي‌مشي (۱۳۹۲)
  ۳ -  فرزند خوانده (۱۳۹۰)
  ۴ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)
  ۵ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۶ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۷ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)
  ۸ -  آينه (۱۳۷۶)
  ۹ -  ننه لالا و فرزندانش (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۳ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۲ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۳ -  سكوت (۱۳۶۹)
  ۴ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۵ -  گلنار (۱۳۶۷)
  ۶ -  گاويار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كفش هاي جيرجيرك دار (۱۳۸۱)
  ۲ -  علي و دني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پادزهر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۳ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   تدوين   دستيار چهره پرداز   شعر   تيتراژ   با تشكر از   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلنار (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.