سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيروس الوند

  تاريخ و محل تولد
يازدهم بهمن ماه سال 1329
تهران

 زندگينامه  

سيروس الوند متولد 1329 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1350 با نوشتن فيلمنامه فيلم «ميعادگاه خشم» با همكاري روبيك زادوريان، سعيد مطلبي و بهزاد فراهاني آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲۱) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۳۰) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۴) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۷) / مشاور تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / سرمايه گذار (۱) / طراح صحنه (۱) / شعر (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آنجا همان ساعت (۱۳۹۷)
  ۲ -  اين سيب هم براي تو (۱۳۹۳)
  ۳ -  پرتقال خوني (۱۳۸۹)
  ۴ -  زن دوم (۱۳۸۶)
  ۵ -  تله (۱۳۸۴)
  ۶ -  رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)
  ۷ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۸ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۹ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  هتل كارتن (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  شب حادثه (۱۳۶۷)
  ۱۶ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۱۷ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۱۸ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)
  ۱۹ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۲۰ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۲۱ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مرد (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آنجا همان ساعت (۱۳۹۷)
  ۲ -  اين سيب هم براي تو (۱۳۹۳)
  ۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۴ -  هتل كارتن (۱۳۷۵)
  ۵ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۶ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۷ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۸ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۹ -  شب حادثه (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  مرز (۱۳۶۰)
  ۱۳ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۱۴ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  ساعت فاجعه (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۲۹ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۲ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۴ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  مسافر شب (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آنجا همان ساعت (۱۳۹۷)
  ۲ -  رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)
  ۳ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۴ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۵ -  ساغر (۱۳۷۶)
  ۶ -  هتل كارتن (۱۳۷۵)
  ۷ -  چهره (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گواهي امضاء (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۲ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب حادثه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   طراح صحنه   شعر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.