سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس غبرانژاد

 

فيلم شناسی :   مسئول لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۱۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۳ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۵ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۶ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۷ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۸ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)
  ۹ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  وكيل اول (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  كمال الملك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سوته دلان (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.