سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی فراهانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / مسئول لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۲) / نوازنده (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زنبورك (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيرين قناري بود (۱۳۹۰)
  ۲ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك سرما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۲ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   گروه فيلمبرداري   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   نوازنده   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.