سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد بخشی

 زندگينامه  

احمد بخشي متولد 1324 تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1358 با دستياري كارگردان در مجموعه تلويزيوني «هزاردستان» به كارگرداني علي حاتمي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۷) / دستيار كارگردان (۱۳) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۲) / امور مالي (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۲ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)
  ۲ -  شام عروسي (۱۳۸۴)
  ۳ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۴ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۵ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۶ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۷ -  مادر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۳ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۵ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۶ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۷ -  كمال الملك (۱۳۶۲)
  ۸ -  سوته دلان (۱۳۵۶)
  ۹ -  ماه عسل (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  ذبيح (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  تنگسير (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  خانه خراب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گوزنها (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جميل (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   امور مالي   دستيار فيلمبردار   طراح صحنه   طراح لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.