سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل موسوی نژاد

 

فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس (۴) / تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۴ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مسئول دوخت لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دندان مار (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.