سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيانا باباييان

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۲) / بازيگر (۳) / امور مالي (۳) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   امور مالي   گروه صحنه و لباس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   امور مالي   گروه صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۲ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۳ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   امور مالي   گروه صحنه و لباس  
 1. امور مالي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاهي واقعي (۱۳۸۵)
  ۲ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۳ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   امور مالي   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.