سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيان باباييان

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۴) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۵) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۳) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / مدير صحنه  (۲) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنده (۱۳۸۳)
  ۲ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۳ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۴ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك قدم تا خدا (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)
  ۲ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۳ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۵ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مورچه خوار (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)
  ۲ -  گاهي واقعي (۱۳۸۵)
  ۳ -  چپ دست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبي در تهران (۱۳۸۶)
  ۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زهر عسل (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.