سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

موسوی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مسئول دوخت لباس (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول دوخت لباس   دستيار تداركات   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پشت ديوار شب (۱۳۷۶)
  ۲ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۳ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)
  ۴ -  جهنم سفيد (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول دوخت لباس   دستيار تداركات   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كمال الملك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول دوخت لباس   دستيار تداركات   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول دوخت لباس   دستيار تداركات   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مسئول دوخت لباس   دستيار تداركات   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.