سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی صباغ زاده

  تاريخ و محل تولد
اول تير ماه سال 1330
مشهد

 زندگينامه  

مهدي صباغ زاده متولد 1330 مشهد است. وي فعاليت هنري را با تئاتر و شركت در سينماي آزاد و فيلمسازي تجربي آغاز كرد و پس از كسب تجربه و ساخت چندين فيلم كوتاه و مستند وارد كار حرفه اي شد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲۲) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱۳) / سرمايه گذار (۱) / عكس (۱) / تدوين (۱۴) / طراح صحنه (۱) / ساخت آنونس  (۴) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۲۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۲ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)
  ۳ -  راه بهشت (۱۳۹۰)
  ۴ -  خاك و آتش (۱۳۸۹)
  ۵ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۶ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۷ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۸ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۹ -  مارال (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  بدلكاران (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  روزهاي خوب زندگي (۱۳۷۳)
  ۱۳ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۱۷ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۱۸ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۲۰ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۲۱ -  سناتور (۱۳۶۲)
  ۲۲ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ترانه (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خاك و آتش (۱۳۸۹)
  ۲ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۳ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۴ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۵ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۶ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۷ -  پرونده (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۲ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۳ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۴ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۵ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۶ -  بانوي كوچك (۱۳۸۰)
  ۷ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۸ -  در كمال خونسردي (۱۳۷۳)
  ۹ -  روزهاي خوب زندگي (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چه پر ستاره بود شبم (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خاك و آتش (۱۳۸۹)
  ۲ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۳ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۴ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۵ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۶ -  بدلكاران (۱۳۷۶)
  ۷ -  روزهاي خوب زندگي (۱۳۷۳)
  ۸ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۹ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   عكس   تدوين   طراح صحنه   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۲ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۳ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۴ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.