سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين بخشی پور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۹) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / مشاور انتظامي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  ياسهاي وحشي (۱۳۷۶)
  ۵ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۶ -  ديوانه وار (۱۳۷۳)
  ۷ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۸ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۹ -  پوتين (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شاباش (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پايان نامه (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   مشاور انتظامي  
 1. مشاور انتظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.