سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون

  تاريخ و محل تولد
سی و يکم ارديبهشت ماه سال 1320
تهران
نام اصلي: مهدي ژورك

 زندگينامه  

مهدي ژورك متولد 1320 تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1335 با رشته صداگذاري در استوديو «كاروان فيلم» آغاز كرد. او سينماي حرفه اي را با فيلمبرداري «دختر كدخدا» به كارگرداني مهدي رئيس فيروز تجربه كرد. از ديگر فعاليت هاي جنبي ژوررك ميتوان تأسيس سازمان سينمايي «ژورك» و شركت «پاناسيت» اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۷) / نويسنده (۵) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۸) / مدير توليد (۲) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۹) / تدوين (۱۶) / صدابردار (۳) / صداگذار (۶) / صداگذاري و ميكس (۲) / ميكس (۵) / امور فني صدا (۱) / ضبط ديالوگ (۱) / صدابرداري استوديو (۱) / ساخت آنونس (۸) / ناظر فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. كارگردان  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۲ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۳ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۴ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۵ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۶ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۷ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۸ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۹ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  ايوب (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  سوگلي (۱۳۴۹)
  ۱۳ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۱۴ -  شهر آشوب (۱۳۴۸)
  ۱۵ -  تحفه هند (۱۳۴۷)
  ۱۶ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۱۷ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۲ -  تشكيلات (۱۳۶۵)
  ۳ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۴ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۵ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۳ -  تنها حامي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۲ -  نفس بريده (۱۳۵۷)
  ۳ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۵۶)
  ۴ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۵ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۶ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)
  ۷ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۸ -  شهر آشوب (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۲ -  بازيچه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هرجايي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۳ -  سوگلي (۱۳۴۹)
  ۴ -  تك خال (۱۳۴۸)
  ۵ -  شهر آشوب (۱۳۴۸)
  ۶ -  تحفه هند (۱۳۴۷)
  ۷ -  دختر عشوه گر (۱۳۴۷)
  ۸ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۹ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. تدوين  : (۱۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مارال (۱۳۷۹)
  ۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۳ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۴ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۵ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۶ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۷ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۸ -  مجازات (۱۳۷۳)
  ۹ -  تكيه بر باد (۱۳۵۷)
  ۱۰ -  تنها حامي (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  چشم انتظار (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۲ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۳ -  افسون (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. صداگذار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۲ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۳ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۴ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۵ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۶ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. ميكس  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۳ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۴ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۵ -  روزنه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. ضبط ديالوگ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. ساخت آنونس  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بازگشت از بوداپست (۱۳۷۴)
  ۲ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۴ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۵ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۶ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۷ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۸ -  هواي تازه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. ناظر فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   تدوين   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو   ساخت آنونس   ناظر فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.