سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين اميری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۷) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / حمل و نقل (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  يادگار جنوب (۱۴۰۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ما همه با هم هستيم (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود دوم،تست دموكراسي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۲ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۴ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۵ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۶ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۷ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۲ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۳ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۴ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۵ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۶ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۷ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.