سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرزيد اسدی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / فيلمبردار تيتراژ (۱۴) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ  (۲) فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. فيلمبردار انيميشن  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  به اميد ديدار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۴ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۵ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۶ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۷ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۸ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۹ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   دستيار فيلمبردار   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار تيتراژ   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.