سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهمن الوندی پور

نام اصلي: بهمن الوندي

 زندگينامه  

بهمن الوندي در سال 1324 در شهر قائم شهر به دنيا آمد. وي مدرك درجه سه هنري (معادل ليسانس) را از شوراي عالي فرهنگ و هنر دريافت كرد. او بازنشسته امور سينمايي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سال (1380) مي باشد. او همچنين كار سينما را از سال 1358 در صدابرداري و صداگذاري فيلم كوتاه «سه شنبه آخر» با همكاري «فتحعلي اويسي» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۲) / صداگذار (۲) / ميكس (۲) / امور صدا (۲) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار صداگذاري (۳) / دستيار امور فني صدا (۱) / افكت (۱) / با تشكر از (۲) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پاي پياده (۱۳۸۷)
  ۲ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۲ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۲ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. امور صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كليد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۳ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۴ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۳ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خمره (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۲ -  گنگ خوابديده (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   افكت   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۲ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.