سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين قديمی

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۲۴) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / دستيار نورپردازي (۱) / عكس (۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۶ -  دام (۱۳۷۴)
  ۷ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۸ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۹ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  در انتظار شيطان (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  سايه هاي غم (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۱۶ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۱۷ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۱۸ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۱۹ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)
  ۲۰ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۲۱ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)
  ۲۲ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۳ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ملكوت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   عكس   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۲ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۳ -  سازش (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.