سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نصراله پورعلی اكبر

 

فيلم شناسی :   مدير صحنه (۱) / طراح لباس (۲) / مسئول لباس (۱) / مسئول دوخت لباس (۹) / دستيار لباس  (۱) فيلم شناسی :   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس  
 1. طراح لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس  
 1. مسئول دوخت لباس  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۴ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۵ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۶ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۷ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۸ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۹ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   مسئول دوخت لباس   دستيار لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.