سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

صادق جوادی

نام اصلي: محمدصادق جوادي
 

فيلم شناسی :   اپتيك (۱۶) / صدابردار (۳) / صداگذار (۱) / امور صدا (۴) / امور فني صدا (۱۹) / سينكرون (۱) / دستيار ميكس (۱) / افكت (۲) / صدابرداري استوديو (۱۱) / لابراتوار (۱) / با تشكر از (۱) / طراح كليد (۱) / امور فني  (۴) فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. اپتيك  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۲ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۳ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۴ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)
  ۵ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۶ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۷ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۸ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۹ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۱۳ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)
  ۲ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۳ -  به اميد ديدار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. امور صدا  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۲ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۳ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۴ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۵ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۶ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۷ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۸ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۹ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)
  ۱۹ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گل مريم (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۲ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۲ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۳ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۴ -  گوركن (۱۳۶۳)
  ۵ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۶ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۷ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)
  ۸ -  مترسك (۱۳۶۲)
  ۹ -  ياد (۱۳۶۲)
  ۱۰ -  كيلومتر پنج (۱۳۶۱)
  ۱۱ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. طراح كليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خورشيد مصر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   اپتيك   صدابردار   صداگذار   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   دستيار ميكس   افكت   صدابرداري استوديو   لابراتوار   با تشكر از   طراح كليد   امور فني  
 1. امور فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۳ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)
  ۴ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.