سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاوه حاج رمضانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۷) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱۲) / گروه فني  (۸) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نفرين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گراند سينما (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۲ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۳ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۴ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۵ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۶ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۷ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۲ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۴ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۵ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۶ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۷ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۸ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۹ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  آپارتمان شماره 13 (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۲ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۳ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۴ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۵ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۶ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۷ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۸ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.