سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد مددخانی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / گروه فني (۴) / امور فني  (۱)



 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۲ -  انتهاي زمين (۱۳۸۶)
  ۳ -  آقا (۱۳۸۲)
  ۴ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همكلاس (۱۳۸۰)
  ۲ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۳ -  گالان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۲ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۳ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۴ -  مكافات (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرحد (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.