سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ماشاءاله شاهمرادی زاده

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۷) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پنجشنبه آخر ماه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۲ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اخراجيها 3 (۱۳۸۹)
  ۲ -  تهران 1500 (۱۳۸۷)
  ۳ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۴ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۵ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۶ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۷ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شور شيرين (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.