سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرزين مجيدی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ (۶) / برش نگاتيو (۱۲) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   برش نگاتيو   چاپ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۲ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۳ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۴ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۵ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۶ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۲ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۵ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۶ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۷ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۸ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۹ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.