سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسداله مجيدی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲) / فيلمبردار تيتراژ (۱۷) / جلوه هاي ويژه (۴) / لابراتوار (۱) / عنوان بندي (۳۹) / تروكاژ (۱۷۷) / تيتراژ (۱۶۶) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱) / تمهيدات (۱۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۲ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۵ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۶ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۷ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۸ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۹ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  مقاومت (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۴ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. عنوان بندي  : (۳۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۶ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۷ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۸ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۹ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲۸ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲۹ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۳۰ -  شهر زنان (۱۳۷۷)
  ۳۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۳۴ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۳۵ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۳۶ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۳۷ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۳۸ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۳۹ -  مسافران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. تروكاژ  : (۱۷۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۷ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۸ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۹ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۱۳ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۱۴ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۱۵ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۶ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۱۷ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۸ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۹ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۲۰ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۲۱ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۲۲ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۲۳ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۲۴ -  باران (۱۳۷۹)
  ۲۵ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۲۶ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۲۷ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۲۸ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۲۹ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۳۰ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۳۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳۲ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۳۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۳۴ -  جمعه (۱۳۷۸)
  ۳۵ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۳۶ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۳۷ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۳۸ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳۹ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۴۰ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۴۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴۲ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۴۳ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۴۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۴۵ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴۶ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۴۷ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۴۸ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۴۹ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۵۰ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۵۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۵۲ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۵۳ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۵۴ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۵۵ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۵۶ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۵۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۵۸ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۵۹ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۶۰ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۶۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۶۲ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۶۳ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۶۴ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۶۵ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۶۶ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۶۷ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۶۸ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۶۹ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۷۰ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۷۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۷۲ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۷۳ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۷۴ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۷۵ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۷۶ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۷۷ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۷۸ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۷۹ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۸۰ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۸۱ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۸۲ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۸۳ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۸۴ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۸۵ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۸۶ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۸۷ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۸۸ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۸۹ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۹۰ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۹۱ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۹۲ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۹۳ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۹۴ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۹۵ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۹۶ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۹۷ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۹۸ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۹۹ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۱۰۰ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۱۰۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۱۰۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۱۰۳ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۱۰۴ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۱۰۵ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۱۰۶ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۱۰۷ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۱۰۸ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۱۰۹ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۱۱۰ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۱۱۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۱۱۲ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۱۱۳ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۱۱۴ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۱۵ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۱۱۶ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۱۱۷ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۱۱۸ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۱۹ -  خانواده كوچك ما (۱۳۷۰)
  ۱۲۰ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۱۲۱ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۱۲۲ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۲۳ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۲۴ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۱۲۵ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۱۲۶ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۱۲۷ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۲۸ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۱۲۹ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۱۳۰ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۱۳۱ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۱۳۲ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۳۳ -  نرگس (۱۳۷۰)
  ۱۳۴ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۱۳۵ -  بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)
  ۱۳۶ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۱۳۷ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۱۳۸ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۱۳۹ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۱۴۰ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۴۱ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۱۴۲ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۱۴۳ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۱۴۴ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۱۴۵ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۱۴۶ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۱۴۷ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۱۴۸ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)
  ۱۴۹ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۵۰ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۱۵۱ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۱۵۲ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۱۵۳ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۱۵۴ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)
  ۱۵۵ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۱۵۶ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۱۵۷ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۱۵۸ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۱۵۹ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۱۶۰ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۶۱ -  نار و ني (۱۳۶۷)
  ۱۶۲ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)
  ۱۶۳ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۱۶۴ -  خبرچين (۱۳۶۶)
  ۱۶۵ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۱۶۶ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۱۶۷ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۶۸ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۱۶۹ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۷۰ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۱۷۱ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۷۲ -  معما (۱۳۶۵)
  ۱۷۳ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۱۷۴ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۱۷۵ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۱۷۶ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۱۷۷ -  آقاي هيروگليف (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. تيتراژ  : (۱۶۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۲ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۳ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۴ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۵ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۶ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۷ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۸ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۹ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲۳ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۲۴ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۲۶ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۲۷ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۲۸ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۲۹ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)
  ۳۰ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳۱ -  حماسه 2519 (۱۳۷۶)
  ۳۲ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۳۳ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۳۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۳۵ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۳۶ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۳۷ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۳۸ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۳۹ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴۰ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۴۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۴۲ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۴۳ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۴۴ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۴۵ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۴۶ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۴۷ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۴۸ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۴۹ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۵۰ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۵۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۵۲ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۵۳ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۵۴ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۵۵ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۵۶ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۵۷ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۵۸ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۵۹ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۶۰ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۶۱ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۶۲ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۶۳ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۶۴ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۶۵ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۶۶ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۶۷ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۶۸ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۶۹ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۷۰ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۷۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۷۲ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۷۳ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۷۴ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۷۵ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۷۶ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۷۷ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۷۸ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۷۹ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۸۰ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۸۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۸۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۸۳ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۸۴ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۸۵ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۸۶ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۸۷ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۸۸ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۸۹ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۹۰ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۹۱ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۹۲ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۹۳ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۹۴ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۹۵ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۹۶ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۹۷ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۹۸ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۹۹ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۱۰۰ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۱۰۱ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۱۰۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۰۳ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۱۰۴ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۱۰۵ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۰۶ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۱۰۷ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۰۸ -  خانواده كوچك ما (۱۳۷۰)
  ۱۰۹ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۱۱۰ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۱۱ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۱۱۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۱۱۳ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۱۱۴ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۱۱۵ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۱۶ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۱۱۷ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۱۸ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۱۱۹ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۱۲۰ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۱۲۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۱۲۲ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۱۲۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۱۲۴ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۲۵ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۱۲۶ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۲۷ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۱۲۸ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۱۲۹ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۱۳۰ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۱۳۱ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۳۲ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۳۳ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۱۳۴ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۱۳۵ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۱۳۶ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۱۳۷ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۱۳۸ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۱۳۹ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۴۰ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۱۴۱ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۱۴۲ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)
  ۱۴۳ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۱۴۴ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۱۴۵ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۱۴۶ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۱۴۷ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۱۴۸ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۱۴۹ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۱۵۰ -  خبرچين (۱۳۶۶)
  ۱۵۱ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۱۵۲ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۵۳ -  مار (۱۳۶۶)
  ۱۵۴ -  محكومين (۱۳۶۶)
  ۱۵۵ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۵۶ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۵۷ -  دزد و نويسنده (۱۳۶۵)
  ۱۵۸ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۵۹ -  معما (۱۳۶۵)
  ۱۶۰ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۱۶۱ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۶۲ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)
  ۱۶۳ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۱۶۴ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۱۶۵ -  شب مكافات (۱۳۶۳)
  ۱۶۶ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. تمهيدات  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۵ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۶ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۷ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۸ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۹ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   لابراتوار   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.