سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد آشتيانی پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / هماهنگي (۱) / تصويربردار (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / ساخت ماكت  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كوسه ها (۱۳۷۳)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كوسه ها (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيداري روياها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نقاب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نقاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي   تصويربردار   مدير تداركات   تداركات   جلوه هاي ويژه   ساخت ماكت  
 1. ساخت ماكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.