سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جهانسوز فولادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / آهنگساز (۱) / انتخاب موزيك (۲) / موسيقي هاي انتخابي (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۳ -  هفت ترانه (۱۳۸۰)
  ۴ -  روزهاي خوب زندگي (۱۳۷۳)
  ۵ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۶ -  زخمه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلم براي پسرم تنگ شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. انتخاب موزيك  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. موسيقي هاي انتخابي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سهراب تا سهراب (قطب مخوف) (۱۳۷۲)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۲ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.