سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا آشتيانی پور

 زندگينامه  

حميدرضا آشتياني پور متولد 1342 تهران، داراي مدرك كارشناسي كارگرداني از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر و كارشناسي ارشد بازيگري و كارگرداني از دانشگاه تربيت مدرس است. وي فعاليت هنري را از دوران دبيرستان و سينما را از دانشكده سينما تئاتر دانشكده هنر آغاز كرد و در سال 1360 با ساخت فيلم 8 م.م «الفباي انقلاب» به فيلمسازي روي آورد و تعدادي فيلم كوتاه و مستند جنگي براي واحد تلويزيون و حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ساخت.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۳) / تهيه كننده (۴) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / مدير دوبلاژ (۲) / سرپرست گويندگان (۱) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  كوسه ها (۱۳۷۳)
  ۳ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)
  ۴ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سرباز كوچك (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  كوسه ها (۱۳۷۳)
  ۳ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)
  ۲ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۳ -  كوسه ها (۱۳۷۳)
  ۴ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. مدير دوبلاژ  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ناسور (۱۳۹۴)
  ۲ -  زخم زيتون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. سرپرست گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ترور (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   تهيه كننده   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.