سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رامين پورسعيد

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / امور فني صدا (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   گروه فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۲ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۲ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۳ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   گروه فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كمال الملك (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.