سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو خسروشاهی

 زندگينامه  

وي در سال 1320 در تهران متولد شد. كار دوبله را از سال 1340 و مديريت دوبلاژ را از سال 1349 آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ (۳) / سرپرست گويندگان (۸۶) / امور فني صدا (۱) / گويندگان (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   امور فني صدا   گويندگان   با تشكر از  
 1. مدير دوبلاژ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۳ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   امور فني صدا   گويندگان   با تشكر از  
 1. سرپرست گويندگان  : (۸۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۴ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۵ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۶ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۷ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۸ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۹ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۱۸ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۲۲ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲۳ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۲۴ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۲۵ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۲۶ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۲۷ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۲۸ -  بي تو هرگز (۱۳۷۲)
  ۲۹ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۳۰ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۳۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۳۲ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۳۳ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۳۴ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۳۵ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۳۶ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۳۷ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۳۸ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)
  ۳۹ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۴۰ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۴۱ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۴۲ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۴۳ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۴۴ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۴۵ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۴۶ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۴۷ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۴۸ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴۹ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۵۰ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۵۱ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۵۲ -  بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)
  ۵۳ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۵۴ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۵۵ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۵۶ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۵۷ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۵۸ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۵۹ -  تماس (۱۳۶۸)
  ۶۰ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۶۱ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۶۲ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۶۳ -  ريحانه (۱۳۶۸)
  ۶۴ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۶۵ -  دلار (۱۳۶۷)
  ۶۶ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۶۷ -  سرب (۱۳۶۷)
  ۶۸ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۶۹ -  گراند سينما (۱۳۶۷)
  ۷۰ -  جعفرخان از فرنگ برگشته (۱۳۶۶)
  ۷۱ -  در انتظار شيطان (۱۳۶۶)
  ۷۲ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۷۳ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۷۴ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۷۵ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)
  ۷۶ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۷۷ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۷۸ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۷۹ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۸۰ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۸۱ -  آوار (۱۳۶۴)
  ۸۲ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۸۳ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۸۴ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۸۵ -  صاعقه (۱۳۶۳)
  ۸۶ -  عقاب ها (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   امور فني صدا   گويندگان   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   امور فني صدا   گويندگان   با تشكر از  
 1. گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير دوبلاژ   سرپرست گويندگان   امور فني صدا   گويندگان   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر به سرزمين دور (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.