سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد بابايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۳) / جانشين مدير توليد (۳) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۶) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)
  ۲ -  راه رفتن روي سيم (۱۳۹۵)
  ۳ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۲ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۳ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۵ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۶ -  افعي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.