سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يورا يوسفی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۲) / انتخاب موزيك (۱) / صدابردار (۶) / صداگذاري و ميكس (۷) / ميكس (۲۳) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۳) / سينكرون (۲) / افكت (۱) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. آهنگساز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)
  ۲ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در اسارت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۳ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۴ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۵ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۶ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۳ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۴ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۵ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۶ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۷ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. ميكس  : (۲۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۳ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۴ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۵ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۶ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۷ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۸ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)
  ۹ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)
  ۱۶ -  آشيانه مهر (۱۳۶۳)
  ۱۷ -  جنجال بزرگ (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  راه دوم (۱۳۶۳)
  ۱۹ -  شب مكافات (۱۳۶۳)
  ۲۰ -  عقود (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۲۲ -  آقاي لر به شهر مي رود (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  بوي گندم (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۲ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۳ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. سينكرون  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۲ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   انتخاب موزيك   صدابردار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   سينكرون   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سياه راه (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.