سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا باقری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۵) / امور اداري (۱) / حمل و نقل (۱) / امور بين الملل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   حمل و نقل   امور بين الملل  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۳ -  سجده بر آب (۱۳۷۵)
  ۴ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۵ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۶ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۷ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۸ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۹ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   حمل و نقل   امور بين الملل  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   حمل و نقل   امور بين الملل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور اداري   حمل و نقل   امور بين الملل  
 1. امور بين الملل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.