سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز افخمی

 زندگينامه  

بهروز افخمي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل تدوين از مدرسه عالي تلويزيون و سينما است. وي فعاليت هنري را با ساخت فيلم هاي كوتاه آغاز كرد. او سينماي حرفه اي را براي بار نخست با فيلم «زير باران» به كارگرداني سيف الله داد به عنوان مدير فيلمبرداري تجربه كرد. از ديگر فعاليت هاي جنبي وي ميتوان به تدريس سينما، عضويت در شوراي هنرستان روايت فتح و نماينده مردم در مجلس ششم شوراي اسلامي اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۳) / نويسنده (۱۲) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۲) / با همكاري (۱) / سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / تدوين  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صبح اعدام (۱۴۰۲)
  ۲ -  روباه (۱۳۹۳)
  ۳ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)
  ۴ -  سن پترزبورگ (۱۳۸۸)
  ۵ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۶ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۷ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۸ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۹ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  تفنگ هاي سحرگاه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صبح اعدام (۱۴۰۲)
  ۲ -  روباه (۱۳۹۳)
  ۳ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)
  ۴ -  پايان خدمت (۱۳۹۲)
  ۵ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۶ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۷ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۸ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۹ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تفنگ هاي سحرگاه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روز شيطان (۱۳۷۳)
  ۲ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  استاد (۱۴۰۱)
  ۲ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   با همكاري   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گاوخوني (۱۳۸۱)
  ۲ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۳ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.