سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين فلاح

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۸) / طراح صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۲ -  سوء تفاهم (۱۳۹۶)
  ۳ -  عشقولانس (۱۳۹۵)
  ۴ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۵ -  ديوار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۲ -  سوء تفاهم (۱۳۹۶)
  ۳ -  عشقولانس (۱۳۹۵)
  ۴ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۵ -  گناهكاران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گناهكاران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۲ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)
  ۳ -  گناهكاران (۱۳۹۰)
  ۴ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۵ -  نگاه (۱۳۸۳)
  ۶ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۷ -  بهشت پنهان (۱۳۷۳)
  ۸ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دل بي قرار (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.