سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد سلطانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / دستيار توليد (۱) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حسنك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۲ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۳ -  چاووش (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   دستيار توليد   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.