سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محرم زينال زاده

 زندگينامه  

محرم زينال زاده متولد 1330 خوي، فارغ التحصيل انستيتوي هنر تهران است. وي فعاليت هنري خود را با سمت كارشناس تئاتر از سال 1356 تا 1360 در شهرستان خوي (اداره فرهنگ) آغاز كرد و سينماي حرفه اي را با بازي در فيلم «زنگها» به كارگرداني محمدرضا هنرمند تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / دستيار كارگردان (۸) / گروه كارگرداني (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱۹) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  حسرت ديدار (۱۳۷۳)
  ۳ -  ساز ستاره (۱۳۷۳)
  ۴ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۲ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۳ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۴ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۵ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۶ -  مدرسه رجايي (۱۳۶۸)
  ۷ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۸ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساز ستاره (۱۳۷۳)
  ۲ -  باغ سيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مسيح، پسر مريم (۱۴۰۰)
  ۲ -  سينما شهر قصه (۱۳۹۸)
  ۳ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۴ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۵ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۶ -  سلام سينما (۱۳۷۳)
  ۷ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۸ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۹ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۱۸ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)
  ۱۹ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساز ستاره (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.