سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد كريمی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / دستيار دوم فيلمبردار (۳) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۷) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري  (۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  محلل (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۲ -  افق روشن (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  عروسك (۱۳۸۸)
  ۳ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سفر غريب (۱۳۶۶)
  ۲ -  به اميد ديدار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فاصله (۱۳۸۸)
  ۲ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۳ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۴ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۵ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۶ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۷ -  علي و دني (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)
  ۲ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۳ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۴ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۲ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۳ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۴ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.