سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خاچيك باباييان

 

فيلم شناسی :   گروه موسيقي (۱) / نوازنده  (۷) فيلم شناسی :   گروه موسيقي   نوازنده  
 1. گروه موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   گروه موسيقي   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۳ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۴ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۵ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۶ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۷ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.