سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد جبلی

 زندگينامه  

حميد جبلي متولد 1337 تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1350 در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به عنوان هنرجو آغاز نمود و بعدتر به عنوان مربي و كارگردان فيلم هاي كوتاه 8 م.م ادامه داد. او سينماي حرفه اي را سال 1363 با بازي در فيلم «خط پايان» به كارگرداني محمدعلي طالبي تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۸) / بازيگر (۲۶) / با حضور افتخاري (۱) / بازيگران عروسكي (۱) / تهيه كننده (۱) / مشاور توليد (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / خواننده (۱) / گويندگان عروسكي (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خواب سفيد (۱۳۸۰)
  ۲ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۳ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)
  ۴ -  خواب سفيد (۱۳۸۰)
  ۵ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۶ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۷ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۸ -  كلاه قرمزي و پسرخاله (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۴ -  خواب سفيد (۱۳۸۰)
  ۵ -  دختر شيريني فروش (۱۳۸۰)
  ۶ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۷ -  كلاه قرمزي و پسرخاله (۱۳۷۳)
  ۸ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۹ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  ديگه چه خبر!؟ (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  سايه خيال (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۱۷ -  ريحانه (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۱۹ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۲۰ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۲۱ -  تحفه ها (۱۳۶۶)
  ۲۲ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۲۳ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۲۴ -  جاده هاي سرد (۱۳۶۴)
  ۲۵ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۲۶ -  مردي كه موش شد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. بازيگران عروسكي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و پسرخاله (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و سروناز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر شيريني فروش (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. گويندگان عروسكي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاه قرمزي و بچه ننه (۱۳۹۰)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   بازيگران عروسكي   تهيه كننده   مشاور توليد   طراح صحنه و لباس   خواننده   گويندگان عروسكي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.