سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدعلی صالحی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱۰) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگلبان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جنگلبان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  آنها مرا دوست داشتند (۱۴۰۱)
  ۲ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۳ -  بيگانه (۱۳۹۲)
  ۴ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۵ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)
  ۸ -  جانبازان (۱۳۶۱)
  ۹ -  انفجار (۱۳۵۹)
  ۱۰ -  خونبارش (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   حمل و نقل   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.