سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر نظری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / سينه موبيل (۲۷) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / حمل و نقل  (۸) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۲ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)
  ۳ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۴ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۲۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتهاي خيابان هشتم (۱۳۹۰)
  ۲ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۳ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۴ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)
  ۵ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۶ -  پوسته (۱۳۸۷)
  ۷ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۸ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۹ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۱۰ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۱۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۱۲ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۱۳ -  شام عروسي (۱۳۸۴)
  ۱۴ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۱۵ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۱۶ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۱۷ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۱۸ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۹ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۲۶ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۲۷ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۳ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۴ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۵ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۶ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۷ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۸ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.