سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد سليمانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / جلوه هاي ويژه ميداني (۳) / جلوه هاي ويژه (۷) / دستيار جلوه هاي ويژه (۱۰) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه آقاي حقدوست (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)
  ۲ -  رستاخيز (۱۳۹۲)
  ۳ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بهشت گمشده (۱۳۹۷)
  ۲ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۳ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۴ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۵ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۶ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۷ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  محافظ (۱۳۸۶)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۳ -  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)
  ۴ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۵ -  باران (۱۳۷۹)
  ۶ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۷ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۸ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۹ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنده (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.