سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا تركمان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / جلوه هاي ويژه ميداني (۷) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه (۱۰) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۲ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  به خاطر يک کيف دلار (۱۴۰۲)
  ۲ -  شماره 10 (۱۴۰۱)
  ۳ -  تومان (۱۳۹۸)
  ۴ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۵ -  درخونگاه (۱۳۹۶)
  ۶ -  آدم آهني (۱۳۹۱)
  ۷ -  عقاب صحرا (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)
  ۲ -  راه نجات (۱۳۹۱)
  ۳ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۴ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)
  ۵ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۶ -  سرگيجه (۱۳۸۵)
  ۷ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۸ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۹ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جلوه هاي ويژه ميداني   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)
  ۶ -  گيلانه (۱۳۸۳)
  ۷ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۸ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۹ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.