سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون جيرانی

 زندگينامه  

فريدون جيراني متولد 1330 كاشمر است. وي فعاليت هنري را سال 1351 با بازي در نمايش «عصمت» آغاز كرد و سال 1352 به عضويت سينماي آزاد مشهد در آمد. او فيلمسازي در سينماي حرفه اي را سال 1360 با نوشتن فيلمنامه فيلم «آفتاب نشينها» به كارگرداني مهدي صباغ زاده تجربه كرد. جيراني علاوه بر سينما در مطبوعات نيز فعاليت دارد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۵) / دستيار كارگردان (۳) / مشاور كارگردان (۳) / نويسنده (۲۴) / طرح اوليه داستان از (۲) / مشاور فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۲) / سرمايه گذار (۱) / پرداخت نهايي (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۲ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۳ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)
  ۴ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۵ -  قصه پريا (۱۳۸۹)
  ۶ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۷ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۸ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۹ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  صورتي (۱۳۸۱)
  ۱۲ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  صعود (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دبيرستان (۱۳۶۵)
  ۲ -  سناتور (۱۳۶۲)
  ۳ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حريم شخصي (۱۳۹۵)
  ۲ -  چهارشنبه خون به پا مي شود (۱۳۹۳)
  ۳ -  دبيرستان (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۲۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۲ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)
  ۳ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۶ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۷ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۸ -  صورتي (۱۳۸۱)
  ۹ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۱۳ -  در كمال خونسردي (۱۳۷۳)
  ۱۴ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۵ -  نرگس (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۲۰ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)
  ۲۱ -  پرونده (۱۳۶۲)
  ۲۲ -  سناتور (۱۳۶۲)
  ۲۳ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۲۴ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۲ -  شب حادثه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۲ -  خفه‌گي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۲ -  پاييزان (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   مشاور فيلمنامه   تهيه كننده   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.